พายุโซนร้อนแฮเรียตถล่มแหลมตะลุมพุก

แหลมตะลุมพุก ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะเป็นส่วนแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลมีหมู่บ้าน โรงเรียน ตลาด ผู้คน 2 ศาสนาต่างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในแต่ละปีแหลมตะลุมพุกมีปัญหาทางคลื่นทะเลที่กัดเซาะชายฝั่งหายไปทีละนิด ปัจจุบันมีการวางแนวหินและสร้างปูนเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง แม้ว่าจะมีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง แต่แหลมตะลุมุพกก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นแหล่งหาปลาและทำกะปิเคยที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในอดีตแหลมตะลุมพุกเคยเกิดวาตภัยครั้งร้ายแรงมาแล้ว ในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2505 พายุโซนร้อนแฮเรียตก่อตัวบริเวณประเทศเวียดนามจากหย่อมความกดอากาศต่ำ จากนั้นก็เคลื่อนมายังอ่าวไทยและทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนบริเวณจังหวัดสงขลา ซึ่งในขณะนั้นได้มีวิทยุเตือนถึงพายุในเขตดังกล่าวซึ่งชาวบ้านในแหลมส่วนใหญ่จะยังอยู่ในบ้านเนื่องจากเคยประสบกับพายุมาแล้ว ในช่วงค่ำของวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2505 พายุโซนร้อนแฮเรียตพัดขึ้นฝั่งแหลมตะลุมพุกด้วยความเร็วลม 95 กิโลเมตร/ชั่วโมง และความเร็วรอบศูนย์กลางราว 108 กิโลเมตร/ชั่วโมง ก่อเกิดคลื่นทะเลซัดเข้าทำลายบ้านเรือนริมฝั่ง น้ำท่วมฉับพลันและลมแรง มีรายงานจากชาวบ้านว่ามีการเกิดพายุหมุนงวงช้างในทะเลด้วย ซึ่งขณะขึ้นฝั่งพายุมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 300 กิโลเมตร ทำความเสียหายแก่จังหวัดใกล้เคียง คาดว่ามีผู้เสียชีวิตจากพายุโซนร้อนแฮเรียตประมาณ 1,000 คน ส่วนมากอยู่ที่แหลมตะลุมพุก และมีความเสียหายหนักที่สุด ซึ่งพายุโซนร้อนแฮเรียตสร้างความเสียมากที่สุดในรอบ 100 ปี